مودی و پوتین توافق‌هایی در حوزه انرژی و نظامی امضا کردند