آمریکا برای عملیات موصل، 500 نظامی تازه به عراق می‌فرستد