رییس کل بانک مرکزی: آمریکا تعهداتش را کاملاً انجام نداده است