منتفی شدن استیضاح فانی صحت ندارد/ فردا تکلیف معلوم می‌شود