قوچان نژاد: می‌خواهیم به جام جهانی صعود کنیم اما مهم نیست چطور