انتخابات یا نمایشی برای سرگرم‌کردن مردم؟/بی‌اعتمادی مردم آمریکا نسبت به اجرای دموکراسی در کشورشان