هوآوی در سال 2016 تاکنون بیش از 100 میلیون تلفن همراه فروخته است