دیدار تیم کوک با نخست وزیر ژاپن در خلال سفر اخیرش به این کشور