اختصاص حداکثر 10 گیگ اینترنت رایگان برای شرکت‌کنندگان در سرشماری اینترنتی