انتقاد عضو جامعه روحانیت از طرح وعده‌های یارانه‌ای توسط کاندیداهای اصولگرا /چندکاندیدایی یعنی شکست