رئیس جمهوری مصر: نبرد با تروریست های سینا طولانی خواهد بود