وزیر کشور: معاون سیاسی وزارت کشور تغییر می‌کند/ استعفای جنتی را از روزنامه‌ها مطلع شدم