غرضی: برخی از مداحان شبی ۱۵میلیون می‌گیرند/سند بیاورید که امام حسین فحاشی کرده است