مبارزه سیستماتیک با قاچاق کالا از مبادی ورودی گمرک تا خرده‌فروشی‌‌ها/ سوداگران با اطلاعات یکپارچه انگیزه کمتری در قاچاق پیدا می‌کنند