انفجار انتحاری در جمع عزاداران حسینی در بغداد/ 41 نفر شهید شدند