عملیات ارتش مصر در شمال سینا؛‌ 15 تروریست کشته شدند