دیدار کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس با مدیران ارشد IT چین/ ضرورت سرمایه گذاری جوینت ویچر در فناوری اطلاعات