دیدار سفیر ایران با جانشین قائم مقام وزارت خارجه اردن