بوگدانوف: از حضور ایران، عراق و مصر در لوزان حمایت می کنیم