حضور ظریف در نشست لوزان منوط به تحقق شروط ایران درباره سوریه بود