نشست تحلیل اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی‌‌کنی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود