فرمانده نیروی زمینی ارتش: آماده پاسخگوی به هر تهدیدی در منطقه هستیم