ایران و اتخاذ مواضع غیرقابل تغییر درباره سوریه/ آتش‌بسی پذیرفته است که تروریسم را احیا نکند