ویدئو/ ادای احترام هزاران نفر به پادشاه درگذشته تایلند