فوجیتسو هزاران کارمند خود را در آلمان و انگلیس اخراج می‌کند