سردار نقدی: برخی تلاش دارند گروه‌هایی را درست کنند که با افکار متحجرانه صدای حیوانات درمی‌آورند