اسپوتنیک: سامانه اس-300 توان دفاعی و وجهه بین‌المللی ایران را تقویت می‌کند