دولت حامی، هدایتگر و تنظیم‌کننده بازار است/ تشکیل نهادهای توسعه‌ای و ضمانتی برای مسکن/ اصلاح قوانین مالیاتی