چین از کاهش قیمت نفت استفاده کرد و بزرگ‌ترین واردکننده جهان شد