نارندا مودی: موضع روسیه در مبارزه با تروریسم همسو با سیاست های هند است