عملیات موصل در هفته جاری کلید می‌خورد/ مشارکت بسیج مردمی حتمی است