ایران‌ایر از مسافران عذرخواهی کرد/مشکل فنی عامل تاخیر در پرواز