مظنون به تلاش برای بمب‌گذاری در فرودگاه برلین در آلمان تحت تاثیر افکار افراطی قرار گرفته است