انفجار انتحاری در جمع عزاداران حسینی در بغداد/ 38 نفر شهید شدند