بررسی خبر استعفای وزیر ارشاد در جلسه امروز هیات رئیسه فراکسیون امید