رئیس‌جمهور پاکستان: حکومت نظامی در جامو و کشمیر باید پایان یابد