اضافه شدن قابلیت های تازه به نمایشگر همیشه روشن گلکسی اس 7 با آپدیت جدید