مسیرهای جدید و بهتری برای تعاملات بانکی باز شد +فیلم