چین با کنار گذاشتن آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان شد