با روسیه رقابت نمی‌کنیم/ همسایه‌ها به گاز ما نیاز دارند