بررسی روش‌های کم‌تهاجمی برای انجام برداشتن رحم بیماران