گزارش ارزیابی کیفی خودروها در شهریور/ پراید، تیبا، پژو ۴۰۵ و پارس در پایین‌ترین سطح کیفی