هدف ایران از شرکت در اجلاس لوزان؛ کمک به حل بحران سوریه