پاکستان بار دیگر برای مذاکره با هند درباره کشمیر اعلام آمادگی کرد