رشد ۲۳۱ واحدی شاخص کل بورس/هسته معاملاتی با مشکل مواجه شد