واگذاری ۲۰۰ شرکت تا پایان سال/پرونده خصوصی‌سازی‌ها بسته می‌شود؟