اسامی 12 باج‌افزار مهم‌ در ماه اخیر/ کشف باج‌افزار دونالد ترامپ