پرداخت خسارت 6.6 میلیارد ریالی آتش‌سوزی صنایع کاغذ مهر یزد