مجید انصاری: همه نگرانی‌های مربوط به بازی ایران و کره ناشی از عدم شناخت مردم بود/ مطمئن بودیم که جای نگرانی نیست