رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: حزب جمهوری خواه فراتر از نامزدش در انتخابات است